Piešťany 2017

Program 3. IDY, 24. 6. 2017

Amfiteáter v mestskom parku

 

9 - 9.30 h.          Otvorenie 3. Medzinárodného dňa jogy - Anna Galovičová

                          Prečo vznikol Medzinárodný deň jogy? Ako dosiahnuť najvyšší         

                          štandard telesného a duševného zdravia cvičením jogy. 

9.30 – 10 h.        Khatu Pranam (varianta Surja namaskar) - Ivan Malek

                          Harmonizácia tela a mysle, hlavných energetických centier  

                          (čakier) pomocou tohto psycho-somatického cvičenia 

 Koncentračné cvičenia aj pre deti a mládež (Detský kútik, M.Baštová – cvičí sa priebežne 9.30 - 12h.)

                          Pomáhajú rozvíjať koncentráciu.

                          Dýchacie cvičenia – pránajama (vedomé dýchanie) 

                          Revitalizuje celé telo, upokojuje myseľ 

10.30 – 11.00 h.  Joga proti bolestiam chrbta a kĺbov - Alica Melicháčová

11 – 12.15 h.       Om Chanting, pôvodná skupinová liečebná technika z Himalájí

12.15 – 12.40 h.  Relaxácia a úvod do meditácie

                           Pomáhajú uvoľniť vnútorné napätie uvedomením si TO

         

13 – 14 h.           Obed a presun do Ganesha klubu, Winterova 1 

                          vegetariánske občerstvenie v Ganesha klube a ďalší program                        

14 – 15 h.           História jogy – beseda s premietaním filmu 

15 – 16 h.           Deň v Rishikeshi – dokumentárny film s diskusiou

16 – 16.20 h.      Záverečná meditácia za dôstojný život pre všetkých