Brezno

Tradície hľadania rovnováhy – jogy sú staré ako ľudstvo samé. Tento rok si prvýkrát budeme pripomínať Medzinárodný deň jogy. V OSN bol schválený týmto dňom 21. jún, deň letného slnovratu.
Spoločnosť Joga v dennom živote bude mať v týždni od 15. do 21. júna všetky kurzy pre akýchkoľvek záujemcov zdarma. V Brezne a okolí sú to kurzy:

* Brezno - ZŠ Pionierska 4, gymnastická telocvičňa 1. posch. - streda 16.20
* Podbrezová - ZŠ Kolkáreň, 2. poschodie - utorok 16.30
* Lopej - Klub dôchodcov - pondelok 17.00
* Nemecká - ZŠaMŠ gymnastická telocvičňa - štvrtok 17.00

 

21. júna (nedeľa)

* v Brezne medzi 10.00-12.00 pri Baldovskom moste (bývalé dopr. ihrisko),
* v Nemeckej medzi 17.00-19.00 na futbalovom ihrisku
si priaznivci pripomenú sviatok jogy spoločným cvičením. Prineste si svoje karimatky. Tento program sa uskutoční len pri vhodnom počasí.