Žiar nad Hronom 2017

 Medzinárodný deň JOGY

International Day of Yoga (IDY)

3. ročník - 25.06.2017

Jogou k harmónii a pokoju

 

 

 

Mesto Žiar nad Hronom      MŠK Žiar nad Hronom s.r.o, Jogová spoločnosť     IVES – Joga, Pilates, Cchi kung

v spolupráci

 s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom

 

 

 

Vás pozývajú na jogové cvičenie,

ktoré sa bude konať v rámci aktivít 3. Medzinárodného dňa jogy v nedeľu 25.06.2017 v čase 10:00 – 13:00

 

 

Miesto konania:  Pohronské osvetové  stredisko v Žiari nad Hronom

Program:

09:45 – 10:00       Usadenie účastníkov (menšie množstvo podložiek je k dispozícii)

10:00 – 10:10        Otvorenie, príprava na prax

10:10 – 11:30       Regulácia dychu a očistné techniky v joge – Iveta Pischová (IVES)

11:30 – 11:45        Prestávka, občerstvenie

11:45 – 13:00       Joga na pomoc proti zdravotným neduhom – Peter Vinarčík (JS)

 

 

V rámci aktivít 3. Medzinárodného  dňa jogy bude vstup na pravidelné cvičenia

v POS voľný: 20.06.2017 – 18:00,  22.06.2017 – 18:00, 23.06.2017 – 17:00

 

Organizačné informácie:

Vstup voľný. Cvičí sa na podložke v pohodlnom voľnom odeve, bez obuvi.

Obtiažnosť cvičení prispôsobujeme možnostiam účastníkov.

Cvičenie sa uskutoční vonku na trávnatom povrchu, pri nepriaznivom počasí sa cvičenie bude konať

v budove POS.

Kontakt na organizátorov:  Peter Vinarčík, cvičiteľ Jogovej spoločnosti, Peter.Vinarcik.st@gmail.com,

0918 994 404.

 

Medzinárodný deň jogy.

Na  základe  iniciatívy   indickej   vlády   Valné   zhromaždenie    OSN   vyhlásilo   21.   jún   za

Medzinárodný deň jogyOslavy tohto dňa sa prvýkrát konali v nedeľu  21.06.2015 v  177 členských

štátoch OSN vrátane Slovenska. Aktivity  3. ročníka sa budú konať v nedeľu 25.06.2017. Na Slovensku koordinuje   aktivity    indické    veľvyslanectvo    v spolupráci   s jogovými    organizáciami   Slovenska (www.indianembassy.skwww.denjogy.sk, www.idayofyoga.org).

Joga je neoceniteľný dar indickej tradície, zahŕňa v sebe jednotu tela a mysle,  harmóniu medzi

človekom a prírodou a holistický prístup k zdraviu a vnútornej pohode. Joga je vedou a umením zdravého

života. Aktivity  Medzinárodného dňa jogy prispejú k tomu, aby sa informácie o priaznivých účinkoch

jogy pre život súčasného človeka dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Joga je dedičstvom  minulosti a kultúrou budúcnosti  (Svámí Satjánanda).