Prešov 2017

Občianske združenie Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Prešov

Vás srdečne pozýva na oslavy

Medzinárodného dňa jogy

 

V našom Jogacentre na ul. Čsl. armády 29 v Prešove ho oslávime dňa 22.6.2017.

Program:

06.00  Ranné árati

06.15  Ranné cvičenie

10.00  Cvičenie, ásany, pranajáma

11.00 - 13.00  Prestávka na obed

13.00 - 15.00  Relaxácia, spev mantier a bhadžanov

15.30 - 16.30  Cvičenie, ásany, pranajáma

17.00  - 18.00  Cvičenie, ásany, pranajáma

18.30  - 19.30  Cvičenie, ásany, pranajáma

19.30  - 20.00  Meditácia a večerné árati

Občerstvenie a celodenný program je ZDARMA J a platí to aj pre vašich blízkych, priateľov, kolegov...

Pozvite aj ich, všetci ste u nás srdečne vítaní J

                                                                       OZ JvDŽ Prešov